Bingham 1st XV v Amber Valley 1st XV 18/01/2014 - chudphotography